Domainin merkitys


Miksi verkkotunnus on arvokasta IPR-omaisuutta?


Verkkotunnusmarkkina Suomessa vapautui vasta v. 2016, ja verkkotunnusten valtava arvo on siksi vielä tuntematon monelle.

Hyvä verkkotunnus eli domain voi olla täysin ratkaiseva tekijä sille, menestyykö yritys vai ei. Suurin osa palveluista ja tuotteista löydetään netistä. Löydettävyys ja muistettavuus sekä auktoriteetti ja sen mukana tuleva luotettavuus ratkaisevat. Väärä verkkotunnus voi olla este menestykselle. Oikea verkkotunnus nostaa yrityksen myynnin uuteen ulottuvuuteen.

.fi on suomalaiselle se ainoa oike pääte

Google-hakukoneoptimoinnin kannalta tärkein viesti hakukoneelle siitä, mihin maahan verkkosivusto on suunnattu, on domainin pääte. Suomessa se on luonnollisesti .fi. Verkkotunnuksella on näin huomattava merkitys hakukoneoptimoinnin kannalta, ja hyvä verkkotunnus säästää maksullisen internet-mainonnan kuluja merkittävästi.

Suomalainen olettaa, että suomalaisella yrityksellä on .fi -päätteinen verkkotunnus. Suomalaiselle sillä on suuri merkitys, ja .fi -päätteinen hakusana näppäillään usein suoraan selaimeen. Muut päätteet (.com, .net ym.) eivät ole suomalaisen brändin tai hakusanan kannalta oleellisia.

Verkkotunnus myy

Verkkotunnus tuo asiakkaita. Verkkotunnus myy. Verkkotunnukset ovat arvokasta IPR-omaisuutta, joka nostaa yrityksen substanssiarvoa. Verkkotunnus on investointi, jonka arvo kasvaa historiallisesti huomattavasti pörssiosakkeita nopeammin. Verkkotunnuksen voi muuttaa rahaksi nyt, kun uusi lainsäädäntö vapautti domainnimien jälkimarkkinat.

Hyvä verkkotunnus on yritykselle paitsi käyntikortti, myös valttikortti. Paras verkkotunnus on sellainen, joka kuvastaa tarkalleen yrityksen toimintaa, tai tuotetta jota myydään, tai on helposti muistettava lyhyt brändi tai kaksi-kolmikirjaiminen lyhenne.

Yrityksen on syytä investoida paitsi omaan verkkotunnukseensa, myös omaa bisnestä tukeviin hakusanaverkkotunnuksiin. Näitä lisädomaineja voi käyttää esim. yrityksen verkkolehden osoitteena, tai vaikkapa informatiivisena tukisivustona auttamaan myyntiä, parantamaan hakukoneoptimointia, videosivustoina, blogeina, tai muulla tavalla haarukoimaan yritykselle lisää asiakkaita, jotka etsivät netistä juuri sellaista tuotetta, jota yritys myy.

Auktoriteettiarvo

Hyvällä verkkotunnuksella on voimakas auktoriteettiarvo. Verkkotunnus viestittää, että asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa, joka on juuri tämän kategorian auktoriteetti Suomessa. Esim. hammaslääkäri.fi -verkkotunnus osoittaa auktoriteettia, ja se vaikuttaa kuluttajan päätöksentekoon.

.fi -päätteiset hakusana- ja kategoriaverkkotunnukset ovat suomalaisille se oletusosoite, joka usein näppäillään suoraan selaimen osoitekenttään. Tällöin sivulla kävijä on jo käytännössä valmiiksi tehnyt ostopäätöksen, ja hakee juuri sellaista tuotetta, jota hakusanaverkkotunnus vastaa.

Brändi ja muistettavuus

Hyvä .fi -verkkotunnus on helposti muistettava, ja auttaa löytämään yrityksen kilpailijoiden keskeltä. Esim. radiomainokset lähes poikkeuksetta päättyvät mainostajan .fi -verkkotunnuksen mainitsemiseen. Näin asiakas muistaa, minne pitää mennä kauppoja tekemään. On täysin eri asia esimerkiksi kirjanpitoyritykselle, että verkkotunnus on kirjanpito.fi eikä helsinginkirjanpito.net.

Domain yrityksen arvon nostajana

Verkkotunnukset ovat osa yrityksen IPR-omaisuutta ja nostavat yrityksen substanssiarvoa. On ainoastaan yksi paras verkkotunnus kullekin tuotteelle tai palvelulle, ja sen voi omistaa vain yksi yritys. Tämä yritys on voittaja kilpailussa asiakkaista, koska suurin osa asiakkaista hakeutuu yrityksen palvelujen piiriin netin kautta.

Yrityksen brändin suojelun kannalta on oleellista hankkia myös yrityksen nimeä läheisesti muistuttavat tunnukset.

Suomen Verkkotunnuspalvelu Oy on etulinjassa ottamassa vastaan uutta, mielenkiintoista verkkotunnusmarkkinaa. Meillä on yli 10 vuoden kokemus niin kansainvälisestä kuin kotimaisestakin domainmarkkinasta. Ota yhteyttä meihin, jos haluat asiantuntevaa verkkotunnuskonsultointia. Autamme sinua ja yritystäsi menestymään digiajassa.