Tietoa lainsäädännöstä


Laki sähköisen viestinnän palveluista:
Tietopaketti verkkotunnuslain kumoamisesta ja sen vaikutuksesta .fi -domainmarkkinaan


Verkkotunnuslaki Suomessa rajoitti aiemmin merkittävästi verkkotunnusten rekisteröimistä, ostamista ja myymistä. Esimerkiksi verkkotunnusten varastointi jälleenmyyntitarkoitukseen oli lailla kiellettyä. Verkkotunnuslaki kumottiin 5.9.2016 ja sen tilalle astui voimaan tietoyhteiskuntakaari, jonka nimike myöhemmin muutettiin laiksi sähköisen viestinnän palveluista.

Lakimuutoksen vaikutukset

Lakimuutos toi mukanaan merkittäviä muutoksia domainnimien rekisteröimisen, ostamisen ja myymisen kannalta. Aiemmin kielletyt domainnimet, kuten esimerkiksi loukkaavat termit, ja samalla muiden maiden maatunnuksia vastaavat domainnimet (esim fi.fi, se.fi) ja jotkin muut suojatut nimet (esim. oy.fi, kuolinpesä.fi) vapautuivat rekisteröitäviksi. Samalla poistui kielto domainnimien varastoimisesta jälleenmyyntitarkoituksessa. Näin domainmarkkina Suomessa vapautui, ja muuttui vastaamaan kansainvälistä mallia. Myös ulkomaalaiset henkilöt ja yritykset voivat lakimuutoksen voimaan tultua rekisteröidä .fi domainnimiä, ja rekisteröijää koskeva ikäraja poistui. Siirryttiin välittäjämalliin, jossa viestintäviraston hyväksymät yritykset toimivat verkkotunnusvälittäjinä, ja hallinnoivat tunnuksia, ja huolehtivat loppukäyttäjien palvelemisesta.

Etu- ja sukunimiyhdistelmät tulivat kaikkien vapaasti rekisteröitäviksi. Enää ei myöskään verkkotunnuksella tarvitse olla nimipalvelimia. Jos nimipalvelimet on määritelty, niiden täytyy kuitenkin olla toimivat.

Siten .fi -verkkotunnusten ostaminen ja myyminen vapautuivat markkinaehtoiseksi toiminnaksi. Tämä toi mukanaan huomattavan bisnespotentiaalin, ja toisaalta myös yrityksille tämä merkitsee entistä suurempaa painetta huolehtia IPR-omaisuudestaan myös domainnimien muodossa (IPR = Intellectual Property Rights eli immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet, aineettomat oikeudet)