Tärkeää tietoa verkkotunnusten arvonmäärityksestä


Domaintieto.fi -valuaatio määrittää domainille arvon, joka vastaa domainin IPR-arvon, brändiarvon, hakukoneoptimointi- ja hakukonemarkkinointiarvon sekä odotettavissa olevan arvonnousun yhteenlaskettua arvoa.

Domaintieto.fi verkkotunnuksen tarkka arvonmääritys perustuu algoritmiin, joka hyödyntää aiempien toteutuneiden domain- myyntien perusteella luotua tilastollista mallia.

Arvonmäärityksessä käytetään koneoppimiseen perustuvia tilastomenetelmiä, n-gram tietokantoja, sekä yli 30 miljoonaa datapistettä sisältävää hakutietokantaa.

Domaintieto arvioi ainoastaan .fi -verkkotunnuksia.

Arvio ei sisällä mahdollisen olemassaolevan verkkosivuston, brändin tai yrityksen arvoa, vaan pelkän domainnimen arvon sellaisenaan.

Huolimatta arvonmäärityksestä, myyjä saattaa silti pyytää domainista erilaisen hinnan. Samoin ostaja ei välttämättä ole valmis maksamaan arvonmäärityksessä saatua hintaa. Domainin omistaja lähes aina pitää domainiansa arvokkaampana kuin potentiaalinen ostaja.

Arvonmääritys antaa hinnan, joka samalla huomioi domainin potentiaalin ja toisaalta pitää sen likvidinä, eli hinnan, jolla kauppa pääsee tapahtumaan, ja markkina toimii. Mikäli myyjällä on käsitys domaininsa erittäin korkeasta arvosta, ja vaikka domainilla potentiaalisesti sellainen olisikin, domainia ei voi muuttaa rahaksi, ellei kyseiseen hintaan voi löytyä ostajaa.

Jotkin domainit saattavat menettää suurimman osan arvostaan, jos niiden tekijänoikeusriski on suuri. Esim. google.fi

Huomioi tarkasti kaikki nämä seikat, kun teet itse oman lopullisen arviosi domainisi arvosta.

Domainin lopullinen arvo määräytyy kaupantekohetkellä. Oikean ostajan löytäminen on domainkaupan avain. Ostajan kannalta taas kohtuullisen hinnan neuvottelu on oleellista.

Arvonmääritystä päivitetään domainmarkkinan kehityksen mukaan. Kuten muidenkin kaupallisten hyödykkeiden ja osakkeiden, domainien arvot muuttuvat ajan kuluessa. Domaintieto.fi arvonmääritys on ajantasainen ja muuttuva.

Domaintieto.fi -arvonmääritys antaa domainille arvon, joka vastaa domainin kaupallista arvoa loppukäyttäjän näkökulmasta. Loppukäyttäjällä domainmarkkinassa tarkoitetaan käyttäjää, joka käyttää domainia esim. yrityksen brändinä, brändin tukena, hakukoneoptimoinnissa ja yrityksen arvon nostamiseen osana yrityksen IPR-omaisuutta.


Vastuuvapauslauseke: Ostettavan tai myytävän domainin lopullinen arvo määrittyy aina ostajan ja myyjän subjektiivisten arvostuksien kohtaamisesta. Domainin ostaja tai myyjä on aina itse vastuussa lopullisesta arvonmäärityksestä. Tämän vuoksi Domaintieto.fi ei anna mitään lupauksia tai takuita minkään verkkotunnuksen myynnistä tai ostamisesta saatujen kaupallisten tulosten suhteen. Domaintieto.fi ei ole vastuussa mistään kenellekään osapuolelle Domainin arvioituun arvoon luottamiseen liittyvistä suorista tai epäsuorista tappioista